Indhold

Cases

KL's Konsulentvirksomhed leverer analyser inden for og på tværs af alle de kommunale velfærdsområder. Her kan du se en række eksempler på vores forskellige opgaver.

 

Effektiv drift af kommunale og private botilbud

KLK har været med til at gennemføre en analyse af, hvordan driften af botilbud kan gøres mere effektiv. Analysen viser bl.a., at kommuner og botilbud gennem ændringer af ...

Effektiv drift af fælles hjælpemiddelcentral

KLK har givet Helsingør og Fredensborg Kommuner en række anbefalinger til, hvordan den daglige drift af deres fælles hjælmemiddelcentral kan effektiviseres gennem bedre s...

Ny organisatorisk struktur i Kerteminde Kommune

KLK har hjulpet Kerteminde Kommune med at lave en organisatorisk struktur, der bygger på et princip om en flad organisation med fokus på en fælles kultur og helhedsopfatt...

Effekt- og resultatorientering i Jobcenter Aabenraa

KLK har hjulpet Aabenraa Kommune med et udviklingsforløb, der har fokuseret på effekter og resultater i de tilbud og tilgange, der anvendes overfor borgere på overførsels...

Udvikling af det specialiserede børne- og ungeområde

KLK og Slagelse Kommune har samarbejdet om styrke, konsolidere og udvikle det specialiserede børne- og ungeområde.

Effektive arbejdsgange på landbrugsområdet

KLK og Vejen Kommune har samarbejdet om at gøre den jyske kommune til en af Danmarks bedste, når det gælder sagsbehandling af landbrugssager.

Arbejdstilrettelæggelse på det døgndækkede område

KLK har set nærmere på, hvordan Frederikshavn Kommune kan gøre arbejdstilrettelæggelsen på det døgndækkede område under Center for handicap og psykiatri bedre og mere eff...

En bedre tværgående indsats skal hjælpe udsatte borgere

KLK og Middelfart Kommune har arbejdet med at øge kvaliteten i kommunens indsats i forhold til borgere og familier med komplekse problemstillinger og dermed en bred konta...

Faglig og økonomisk styring på socialområdet for voksne

KLK og Lejre Kommune har samarbejdet om at forbedre kommunens faglige og økonomiske styring på socialområdet - bl.a. ved at nedbringe antallet af borgere i botilbud og at...

Plejeboligplan 2030

KLK har undersøgt plejeboligbehovene i Hjørring Kommune. Det er starten på en proces, hvor der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan frem til 2030.

Benchmarkanalyse af miljø- og naturområdet

En analyse fra KORA har vist, at Tønder Kommunes omkostninger til administration af miljø- og naturområderne er forholdsvis høje i sammenligning med andre kommuner. Derfo...

Politisk råderumskatalog

KLK viste Sorø Kommune, hvordan kommunen kunne få et økonomisk råderum, der kunne åbne for de politiske prioriteringer, forud for vedtagelsen af budgettet for 2016.

Serviceeftersyn på teknik- og miljøområdet

Politikerne i Hjørring Kommune efterlyste et serviceeftersyn på teknik- og miljøområdet. Det resulterede i et samarbejde med KLK, der har peget på en række indsatser, som...

Fremtidens plejeboligkapacitet

KLK har hjulpet Næstved Kommune med at beregne fremtidens plejeboligkapacitet. Analysen viser bl.a., at kommunen faktisk ikke har behov for at bygge nye plejeboliger.

Bedre og hurtigere byggesagsbehandling

KLK og Randers Kommune har samarbejdet om en række nye tiltag, der skal være med til at give kommunen en både bedre og hurtigere byggesagsbehandling.

Fleksible åbningstider og datakultur i daginstitutionerne

KLK har hjulpet Billund Kommune med at udvikle en ny ressourcetildelingsmodel på daginstitutionsområdet, der kan håndtere flere moduler og en løbende ændring i efterspørg...

Ny datakultur på dagtilbudsområdet

KLK og Faaborg-Midtfyn Kommune har samarbejdet om en mere databaseret ledelse på dagtilbudsområdet. Projektet har bl.a. fokuseret på ressourcestyring og faglig ledelse.

Bedre mulighed for at styre handicap- og psykiatriområdet

Lemvig Kommune har i samarbejde med KLK skabt et klart billede af sammensætningen af brugere, tilbud og den økonomiske udvikling lokalt på handicap- og psykiatriområdet. ...

Ny ressourcetildelingsmodel skaber gennemsigtighed

KLK udviklet en ny ressourcetildelingsmodel på folkeskoleområdet i Thisted Kommune. Modellen skal give mere gennemsigtighed og konsensus omkring tildelingskriterier.

Ressourceanvendelse på skoleområdet

KLK har i samarbejde med folkeskolerne i Frederikssund Kommune set på, hvordan skolerne anvender deres ressourcer. Det giver dem bl.a. mulighed for at se, hvordan de kan ...

Bedre udgiftsstyring på det specialiserede voksenområde

KLK har hjulpet Ringsted Kommune med at optimere budgetteringen og udgiftsstyringen på det specialiserede voksenområde.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321