Indhold

Colourbox

Teknik og miljø

På teknik- og miljøområdet er nogle af de store økonomiske styringsudfordringer effektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange i forvaltningen og effektiv udnyttelse af ressourcerne på driftsområderne. Nye tekniske muligheder, organisationsformer og –størrelse giver større behov og mulighed for specialisering, optimering og prioritering inden for området.

Behandling af myndighedssager er i mange kommuner en opgave, der sluger mange ressourcer. Samtidig bydes borgere og virksomheder måske på lange sagsbehandlingstider. En optimering af arbejdsgangene på disse områder kan derfor nedsætte både ressourceforbrug og sagsbehandlingstiden.

Et forbedret samarbejdet mellem myndigheds- og driftsområdet giver samtidig nye muligheder for ressourceudnyttelse og en mere optimeret service over for brugerne af veje, stier, natur og grønne områder.

På området for teknisk vedligeholdelse er der fx mulighed for flere organisationsformer i tilrettelæggelsen af arbejdet med vedligeholdelse af kommunens veje, grønne områder og bygninger. Der kan være mange penge at spare for en kommune ved at finde den rette organisationsform på området eventuelt ved inddragelse af private leverandører.


KLK tilbyder bl.a.:

  • Optimering af arbejdsgange - Vi kan hjælpe med at opnå hurtigere sagsgennemløb og mere effektiv ressourceudnyttelse i miljøsager, byggesager, plansager og på naturområdet - bl.a. på baggrund af målene i servicemålsaftalen mellem regeringen og KL
  • Analyse - Vi kanhjælpe med at analysere og optimere kommunens organisering af drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og bygninger med henblik på billigere og mere effektiv drift
  • 360 graders serviceeftersyn af den samlede teknik- og miljøforvaltning - Vi kan tilbyde et eftersyn, der skitserer mulige flerårige udviklingsscenarier for både myndigheds- og driftsfunktionerne
  • Benchmarkinganalyse - Få en analyse, der kan være med til at optimere ressourceanvendelsen i driften og forbedre kommunens tværgående planlægning. Dette omfatter både brug af data på tværs i den enkelte kommune og analyse af sammenlignelige og tilgængelige data på tværs af kommuner (fx puljebiler, vejvedligehold og brug af administrative ressourcer).
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321