Indhold

Dataunderstøttet velfærd

At skabe en effektiv administration i kommunerne handler om at løse de rigtige opgaver med det rette forhold mellem organisering, digitalisering og ressourcer, der er tilpasset kommunens styringsmodel. I KLK kan vi hjælpe jer med at finde svar på nogle af de vigtige spørgsmål i forhold til drift og styring. Hvordan organiseres området? Og hvordan varetages de konkrete opgaver, så I sikrer, at I hverken mister styringskraft eller bruger unødigt mange penge på området?

KLK tilbyder

  • Hvordan bliver jeres kommune datadrevet? - Vi kan facilitere processer, der bidrager til at stille skarpt på, hvordan kommunens styring og planlægning bedst kan understøttes med data, samt hvilke forudsætninger og tiltag, der er nødvendige for, at I kommer til at arbejde mere datadrevet på alle niveauer
  • Kompetenceudvikling - Vi kan hjælpe jer med at identificere, hvordan jeres kommune, center eller institutioner bliver klar til at anvende de mange nye muligheder i data og systemer
  • Hvordan får I mere ud af FLIS og (andre ledelsesinformationssystemer)? - Vi har stor erfaring med implementering og anvendelse af FLIS (det Fælleskommunale LedelsesInformationsSystem). Vi kan fx hjælpe jer med at anvende FLIS til styring af aktiviteter eller med at få mere ud af benchmark
  • Governancemodeller - Vi kan rådgive jer om governancemodeller for udviklingen af fagsystemerne
    med det formål at sikre, at der sker en balanceret udvikling af fagsystemerne. Således at ønsker og krav til systemerne imødekommes, uden at systemerne vokser sig store og uoverskuelige og samtidig med, at der holdes fokus på de overordnede styringsbehov
  • Analyser og udvikling af datadrevet styring på fagområder - Vi kan hjælpe med at kortlægge styringsbehov og data på de forskellige fagområder, identificere indikatorer, der kan bidrage til at understøtte jeres planlægning og prioritering, samt rådgive jer om, hvordan I kan gøre områder, der opfattes som vanskelige at styre, mere styrbare.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321