Indhold

Colourbox

Social

Mange kommuner er økonomisk udfordret på socialområdet – både for børn og voksne. Samtidig er det et område, hvor de oplever, at lovgivning og ankepraksis har stor indflydelse på mulighederne for strammere styring via skærpelse af serviceniveauet.


Eksempler på ydelser

  • 360 graders styringseftersyn - Få en analyse af kommunens styringspraksis på området med henblik på udvikling af styring, effektivitet og kvalitet
  • Dialogbaseret sagsgennemgang - Få en analyse af den faglige kvalitet, serviceniveauet og koblingen mellem faglig praksis og styring. Vi har lavet sagsgennemgange i flere end 25 kommuner
  • Effektiv styring af sociale institutioner - Styringen af de sociale institutioner skal tilrettelægges, så den sikrer effektiv drift og tæt kobling til kommunens behov for tilbud (evt. i samspil med andre kommuner)
  • Den rigtige tilbudsvifte i fremtiden - Vi kan lave prognoser og scenarier for kommunens behov fremadrettet, så kommunen reelt har de tilbud til rådighed, der passer til borgernes behov og kommunens politikker og mål
  • Sammenhæng i indsatsen på tværs - Få kvalitet i indsatsen gennem en koordineret indsats mellem det specialiserede og det almene område for børn og unge
  • Styring af området for børn og unge med særlige behov - Vi kan hjælpe med at tilrettelægge styringen af området, så den på baggrund af data og systematisk anvendelse af ledelsesinformation understøtter de økonomiske mål og den faglige udvikling.

Du kan læse mere om KLK's ydelser inden for henholdsvis børn og unge med særlige behov og voksne med særlige behov i menupunkterne til venstre.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321