Indhold

Colourbox

Inklusion og specialundervisning

Netop nu er der i kommunerne et stærkt fokus på inklusion – forstået som den målsætning at flest mulige børn og unge skal kunne rummes og udvikles i almenundervisningen. Men hvordan ser det ud i din kommune? Er der fx behov for at styrke almenundervisningen med henblik på en højere grad af inklusion?

Specialundervisningsområdet har gennem en årrække udvist en forholdsvis stejl udgiftskurve. Det har i mange kommuner både været en likviditetsmæssig udfordring og en stor udfordring i forhold til at fastholde de nødvendige ressourcer til almenundervisningen. Erfaringerne fra disse analyser peger især på følgende fokusområder:

  • Klare fælles mål og værdier om øget inklusion
  • En fælles forståelse af den pædagogiske indsats og et fælles pædagogisk sprog blandt lærere, PPR og øvrige professionelle
  • Økonomiske styringsmodeller, der fremmer inklusion
  • En lokal og regional tilbudsvifte, der sikrer de rigtige tilbud til de rigtige elever til de rigtige priser
  • Ledelsesinformation der sikrer, at den faglige, administrative og politiske ledelse hele tiden kan følge med i udviklingen på området

Når I styrker almenundervisningen for at øge inklusionen, er det til gavn for både de elever, der har særlige behov, og for eleverne i almenundervisning. Med inklusion og styrket almenundervisning får I mere ud af de samlede ressourcer til folkeskolen.

KLK tilbyder at hjælpe jer til at få en styrket almenundervisning og en målrettet specialundervisning.

Med KLK får I bl.a.:

  • Viden om, hvorvidt I har fælles retning og fælles forståelse af inklusion og specialundervisning på tværs af kommunen
  • Forslag til styrkelse af fælles faglig praksis ved henvisning til specialundervisning
  • Forslag til, hvordan I både kan styrke inklusion og undervisning af de elever, der skal have specialundervisning
  • En stærk styring af økonomien til specialundervisning og inklusion.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321