Indhold

Ledelse og inklusion 2.0

Inklusion er ikke et nyt begreb i folkeskolen og dagtilbud. Mange kommuner har igennem de seneste år arbejdet målrettet med inklusionsindsatser og har lavet forandringer lige fra nye lokale pædagogiske tilbud til forskellige økonomimodeller som incitamentsstruktur hertil.

Tiden er moden til en gennemgang af de modeller, der er bygget op omkring dagtilbud og folkeskolen for at understøtte inklusionsarbejdet. Hvordan kan kommunen benytte talmateriale og inklusionstal i et samspil med økonomi til at arbejde med udvikling af den pædagogiske praksis? KLK tilbyder blandt andet, at kommuner kan arbejde med benchlearning.

Benchlearning er at følge op på benchmarkresultater på en måde, hvor praksis udvikles i fællesskab. Formålet er at lære af hinanden og vidensdele - alt sammen for at højne kvaliteten af læringen på den enkelte skole og i dagtilbud, men også at give et redskab til forvaltningen til at kunne drøfte eksisterende indsatser og deres effekt.

KLK bemander opgaverne med erfarne konsulenter, der har stor indsigt i det specialiserede børneområde og udviklingen af den ledelsesmæssige rolle. KLK følger løbende med i den seneste faglige og evidensmæssige viden på området, men arbejder ikke med generiske præferencer. Vi tilstræber i stedet altid at tage udgangspunkt i den enkelte kommunes behov, kendetegn og rammevilkår.

KLK kan bl.a. tilbyde at:

  • Sammen med organisationen at gennemgå og evaluere eksisterende visitationsprocedurer og økonomimodeller med henblik på at optimere og komme med anbefalinger til eventuelle justeringer i modellerne
  • Udvikle benchlearningsredskaber til brug for dialog og vurdering af specialtilbudsindsatser for dagtilbud, skoler og forvaltninger
  • Audit og screening af børne- og ungesager, hvor fokus tilrettelægges individuelt for de enkelte kommuner. KLK arbejder digitalt og med gennemsigtighed for rådgiverne og deres nærmeste ledere, og det sikres gennem en dialogorienteret proces, at KLK’s beskrivelse af praksis er genkendelig, relevant og dækkende
  • I samspil med organisationen at udvikle egne lokale pædagogiske specialtilbud til understøttelse af inklusion
  • Udvikling af sammenlignelige redskaber til brug for en konstruktiv og refleksiv dialog mellem forvaltning og den samlede gruppe af ledere i forhold til, hvordan den enkelte institution og skole løfter inklusionsopgaven.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321