Indhold

Colourbox

Skole- og dagtilbud

KLK arbejder både med udvikling af ledelse, styring og organisering på skole- og dagtilbudsområdet. Vi har bl.a. metoder til at analysere arbejdstid, udvikle ledergrupper og udarbejde tildelingsmodeller, der skaber større gennemsigtighed.

Eksempler på ydelser 

  • Benchmarkanalyser - Få en analyse, hvor jeres kommune sammenlignes med andre kommuner på en række omkostnings- og aktivitetsparametre (fx antal elever/børn, sygefravær, personaleomsætning mv.)
  • Tildelingsmodeller - Vi kan hjælpe med at udvikle nye modeller for tildeling af ressourcer til skoler og dagtilbud
  • Implementering af reformer og arbejdstidsregler - Få en analyse af sammenhængen mellem tildelte ressourcer på skole-/dagtilbudsområdet og den enkelte enheds forbrug af ressourcer, herunder optimering af økonomi og målstyring samt evaluering gennem udvikling af budgetmodeller
  • Lederudvikling - Med ændrede roller for såvel skoleledelsen som de administrative medarbejdere kan vi understøtte processer, som sætter fokus på opgaver, opgaveløsning og udvikling af ledelsesteamet
  • Specialundervisning - Få en gennemgang og evaluering af visitationsmodeller til specialtilbud, analyser af udgifter til og effekter af specialtilbudsindsatser samt udviklet økonomiske modeller for understøttelse af inklusion 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321