Indhold

Arbejdsgange og Lean

Hvad har miljøgodkendelser af husdyr, morgenmøder på plejecentre og sagsbehandling på børne- og ungeområdet med hinanden at gøre? De er - sammen med en lang række andre kommunale opgaveområder - blevet smidigere og hurtigere ved at anvende Lean.

Det er vores erfaring, at kommunerne kan høste gevinster på flere områder - større medarbejdertilfredshed, øget brugertilfredshed og ikke mindst en mere effektiv og innovativ organisation.

Med afsæt i vores erfaringer udvikler og tilpasser KLK Lean, så det passer til den enkelte kommune, den konkrete opgave og den kultur, det skal indarbejdes i. Fx vil vi gerne sætte medarbejderne til at arbejde videre med egne erfaringer og ideer for at udvikle en mere effektiv organisation.

Hvis Lean skal lykkes, kræver det høj konsulentfaglighed, konkret erfaring med Lean og viden om kommunal faglighed og processer. Vi arbejder ud fra et velafprøvet koncept tilpasset den enkelte kommune. Derved sikres den rette indsats hele vejen igennem forløbet.

KLK er en af de udbydere med størst og længst erfaring med anvendelsen af Lean i kommunerne. KLK har arbejdet fokuseret med kommunal Lean siden 2006 gennem udviklingsprojekter, uddannelser og større konsulentprojekter i mange kommuner.

KLK tilbyder:

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321