Indhold

Colorbox

Effektivisering

Kommunerne står de kommende år igen over for behovet for løbende tilpasning af de kommunale udgiftsniveauer. Der skal prioriteres og effektiviseres. KLK har over de seneste år hjulpet flere kommuner med en komplet gennemgang af alle udgiftsområder med henblik på at skabe råderum eller anvise effektiviseringsmuligheder.

KLK laver typisk skræddersyede forløb, så den enkelte kommune får et samlet overblik over handlerum og effektiviseringsmuligheder. Kataloget giver konkrete og gennemarbejdede forslag til effektiviseringer både på fagområderne og på tværs af organisationen. Det giver muligheder, når omprioriteringsbidraget skal indfries, eller det skal sikres, at kommunalbestyrelsen har et grundlag for prioritering.

Et samarbejde med KLK virker, fordi vi har stor erfaring med analyser af økonomi og budgetter, kendskab til de seneste tendenser på tværs af kommunerne og kan lave analyser både i bredden og i dybden. Samtidig formår vi at samarbejde med både ledergruppe og organisationen i øvrigt, så forslagene bliver forankret. Vi forsøger at udfordre organisationen på tværgående processer for at reducere søjletænkning og give forståelse for tværgående løsninger.

KLK kan bl.a. tilbyde:

  • Identificering af konkrete effektiviseringspotentialer og prioriteringsmuligheder på tværs af kommunens serviceområder
  • Dybdegående analyser af styring og effektiviseringsmuligheder på de enkelte serviceområder
  • Inddragelse af organisationen i processen, så der trækkes mod fælles mål
  • Mulighed for at skabe et økonomisk råderum til brug for den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

Nedenfor kan du læse om, hvad KLK tilbyder af øvrige konsulentydelser i forhold til effektivisering.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321