Indhold

Sundhedstjek af kommunens økonomi

Det er af stor betydning for kommunalbestyrelsen, at kommunen har en sund økonomi, der giver plads til politiske prioriteringer og udvikling af kommunen. Mange kommuner oplever, at der år efter år kommer overraskelser ved budgetlægningen eller i løbet af året, som kræver store uforudsete sparerunder.

En kommunes økonomi kan ikke vurderes alene ved at se på, om budgettet hænger sammen på bundlinjen et enkelt år. Det er også vigtigt, at kommunens økonomi hænger sammen på længere sigt. Der skal være råd til den daglige drift her og nu samtidig med, at der også skal være råd til investeringer både nu og i fremtiden.

Endeligt er det vigtigt, at det rent faktisk er muligt at realisere det lagte budget. Mange kommuner oplever, at man i forbindelse med budgetlægningen undervurderer de udgifter, der skal til at fastholde aktivitetsniveau og service på det nuværende niveau. Samtidig kan budgettet indeholde beslutninger om rammebesparelser, som der enten ikke er noget politisk eller administrativt ejerskab til, eller som ikke realistisk kan gennemføres.

Derudover er det relevant at vide, om der er områder i kommunens økonomi, som er usædvanligt dyre i forhold til andre kommuner. Hvis kommunen har ekstraordinært høje udgifter til fx administration eller folkeskoler, kan det være her, skoen trykker, når det år efter år er svært at få enderne til at hænge sammen ved budgetlægningen.

Med KLK får I bl.a.:

  • En præcis vurdering af holdbarheden af kommunens budget og regnskab
  • Udpeget områder som er usædvanligt omkostningstunge for kommuner, og som derfor kræver et særligt fokus i den økonomiske styring og måske identifikation af muligheder for effektivisering
  • Faktabaseret viden om kommunens finansielle situation på længere sigt, som kan danne grundlag for afgørende beslutninger.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321