Indhold

OPP: Offentligt-Private Partnerskaber

Der er i dag en række kommunale og statslige erfaringer med partnerskaber – en samarbejdsform, der sætter udvikling, løbende effektivisering og et godt samarbejde i centrum. KLK samler løbende erfaringer og viden ind og har derfor praktisk viden om udbud af partnerskabsprojekter.

Hvor man ved klassisk udbud sætter fokus på en klar arbejdsdeling og velbeskrevne ydelser, så er kernen i et partnerskab et fælles samarbejde mellem kommunen og den private leverandør om at udvikle den kommunale serviceydelse – typisk ud fra følgende principper:

  • Fokus på, hvordan kommunale og private kompetencer i fællesskab kan udvikle servicetilbuddet. Fx ved at kombinere en faglig kommunal viden med en forretningsmæssig vinkel på arbejdsgange og effektivitet
  • Fokus på løbende driftsoptimering. Fx ved at stille som mål, at der skal findes 2 % i årlige effektiviseringsgevinster – gevinster som opstår, når arbejdsgange og processer nytænkes
  • Fokus på, at leverandøren tager et bredere ansvar for kommunens udfordringer. Fx ved at være fleksibel i tilpasning af serviceniveauet.

Partnerskaber egner sig derfor til opgaver, hvor kommunen ser et potentiale for udvikling gennem dialog med den private leverandør.

KLK tilbyder følgende ydelser i forbindelse med partnerskaber mellem kommuner og leverandører:

  • Analyse og afdækning af kommunens potentiale for brug af partnerskaber, herunder udarbejdelse af foranalyser for konkrete opgaver
  • Bistand til at udvikle en partnerskabsmodel, der passer til den konkrete opgave som ønskes udbudt
  • Gennemførelse af partnerskabsudbud, herunder udarbejdelse af udbudsmaterialer, der bygger på partnerskabsprincipper.

KLK har i samarbejde med Bech-Bruun og PwC gennemført OPP-udbud i Holbæk, Aarhus og Gribskov Kommuner.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321