Indhold

Moderniserings og effektiviseringsprogrammet

I økonomiaftalen for 2017 aftalte regeringen og KL et moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP), der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne.

KLK har spillet en central rolle i programmet, og vi har nu en udviklet en række værktøjer, der kan hjælpe kommunerne med at identificere og realisere effektiviseringerne inden for:

Det betyder, at vi hurtigt og effektivt kan omsætte programmets anbefaleringer til handlinger. Klik på et af de fire ovenstående områder og se, hvordan vi kan hjælpe din kommune med at få en mere effektiv drift.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321