Indhold

Dokumentation og kvalitet

Kommunerne udsættes både internt og eksternt for krav om beskrivelse af metoder og effekter af den kommunale virksomhed. KLK understøtter dette arbejde ved at fokusere på de strategiske valg, der må ligge forud for dokumentationsindsatsens tilrettelæggelse. Derudover arbejder KLK med vurdering af og udvikling af kommunernes håndtering af opgaven.

Mængden af mulig dokumentation i en kommune er enorm. Der kan genereres nøgletal for ressourcer og aktiviteter, og der kan følges op på alle de mål, der er sat for de kommunale aktiviteter. Samtidig kan der foretages omfattende evalueringer af de mange indsatsområder, som den enkelte kommune har sat fokus på.

For ikke at drukne kommunen i dokumentationsaktiviteter og for at sikre en balance mellem ressourceanvendelse og udbytte er det afgørende, at der foretages en udvælgelse af indhold, og at der lægges et niveau for indsatsen. Der skal foretages en prioritering. Kort sagt skal der udarbejdes en strategi for kommunens dokumentationsindsats.

Det er centralt, at den enkelte kommune på det strategiske niveau sikrer den fornødne sammenhæng mellem dokumentationsanvendelsen og kommunens øvrige styringsinitiativer, ligesom der på det operationelle niveau skal sikres sammenhæng mellem dokumentationsarbejdet, nationale indikatorer og eksisterende lokale nøgletal.


KLK tilbyder bl.a.:

  • Forberedelse og gennemførelse af drøftelser om kommunens strategi for dokumentationsarbejdet
  • Temadag om arbejdet med dokumentation og evaluering for politikere eller ledere
  • Analyse og vurdering af den nuværende dokumentationsindsats
  • Beskrivelse af sammenhængsmuligheder mellem dokumentationsindsatser, LIS og nationale indikatorer
  • Implementering af dokumentationsstrategier
  • Etablering af sammenhænge mellem dokumentationsarbejdet og kommunens øvrige styring.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321