Indhold

Budgetlægning

Tilrettelæggelsen af budgetlægningen er afgørende for, at kommunen er i stand til at opnå sine mål inden for de økonomiske rammer, den har til rådighed. En god budgetproces sikrer, at kommunens politikere er de centrale aktører i prioriteringen af kommunens midler, og at de derfor har ejerskab til det færdige budget.

Budgetprocessen er central for kommunens serviceniveau og dermed for brugerne samtidig med, at de lokale politiske interesser skal tilgodeses. Budgetprocessen er først og fremmest en politisk proces, men det er af afgørende betydning, at processen tilrettelægges, så alle relevante grupper (medarbejdere, brugerbestyrelser, ældreråd og andre høringsberettigede) føler sig involveret og hørt.

Det er vigtigt, at budgetprocessen ikke ses isoleret, men i sammenhæng med kommunens øvrige styringsværktøjer, hvad enten det er kontraktstyring, mål- og rammestyring eller en anden styreform.

Budgetprocessen indeholder en række ledelsesmæssige og tekniske forhold, og herunder er afdækning af muligheder for effektivisering et vigtigt element i de fleste kommuner.


KLK kan bl.a. hjælpe med:

  • At tilrettelægge den samlede budgetproces
  • Basisbudget og budgetmodeller, der passer til kommunens økonomiske vilkår, styringsmodel og politiske ønsker
  • Planlægning og gennemførelse af budgetseminarer, herunder prioriteringstemadag
  • Gennemførelse af bagvedliggende undersøgelser og analyser, herunder sektorvise budgetanalyser, intern og ekstern benchmarking, effektiviseringstiltag som fx arbejdsgangsanalyser, LEAN mv.

I artiklen til højre kan du fx læse om, hvordan KLK indledte et samarbejde med Syddjurs Kommune, fordi kommunen stod over for massive besparelser. KLK’s analyser medvirker bl.a. til, at Syddjurs Kommune nu har fået et økonomisk råderum på 150 mio. kr. samt nye redskaber til at løse budgetopgaven.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321