Indhold

Benchmarkanalyser

Bliver kommunen bedre til sit arbejde ved at sammenligne sig med andre? Nej ikke i sig selv. Men hvis det kobles med en struktureret vidensopsamling om praksis hos de bedste kommuner og en ambition om at ville forbedre sig og lære af andre, kan benchmarking være et nyttigt værktøj. Det er KLK’s tilgang til at arbejde med benchmarking.

KLK har gennemført en lang række benchmarkinganalyser. De spænder fra analyser på enkeltområder, hvor en kommunes resultater og/eller ressourcer sammenlignes med relevante kommuner, til større benchmarkingforløb, hvor en gruppe kommuner går sammen og forsøger at lære af hinanden. Fordelen ved at koble en systematisk sammenligning foran denne læringsproces er, at man er sikker på at lære af de bedste.

KLK har bl.a. gennemført benchmarkinganalyser af serviceniveauer på socialområdet. Dette sker ved en direkte involvering af fagpersoner og institutioner med henblik på at vurdere den faglige praksis i forhold til andre kommuner.

Arbejdet med benchmark kræver et indgående kommunalt kendskab. Hvis der ikke tages højde for forskellige rammevilkår og mulige fejlkilder i sammenligningerne, falder legitimiteten i en sammenligning hurtigt til gulvet. Det er derfor centralt for kommunen, at der skabes ro om datamaterialet og processen, hvis formålet er udvikling og læring. Det er KLK din garant for.

KLK kan bl.a. tilbyde: 

  • Benchmark af udgiftsniveauer på serviceområder
  • Benchmark af udgifter, indsatser og resultater på serviceområder
  • Benchmark af kommunens brug af ressourcer på ledelse og administration
  • Benchmark af serviceniveau
  • Benchmark af arbejdsprocesser og arbejdstilrettelæggelse
  • Facilitering af benchmarksamarbejder mellem kommuner.

Læs mere om KLK's model til benchmark her.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321