Indhold

Økonomi, styring og effektivisering

KLK har stor viden om og erfaring med at lave skarpe og grundige undersøgelser af kommunernes økonomistyring på alle serviceområderne. Undersøgelserne kan fx handle om benchmarking med andre kommuner, og de vil under alle omstændigheder indeholde konkrete vurderinger af handlemuligheder for kommunen. KLK har ligeledes hjulpet en række kommuner med at finde råderum i økonomien.


Eksempler på ydelser

  • Identificering af konkrete effektiviseringspotentialer og prioriteringsmuligheder - Få belyst mulighederne for effektiviseringer på tværs af kommunens serviceområder
  • Analyser på de enkelte serviceområder - Vi kan lave dybdegående analyser af styring og effektiviseringsmuligheder på de forskellige serviceområder
  • Mulighed for at skabe et økonomisk råderum - Vi kan hjælpe med en råderumsanalyse, der kan bruges i den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen
  • Analyse af kommunens styringsmodeller - Vi kan analysere de enkelte fagområder for at sikre, at der er overensstemmelse mellem de styringsmæssige intentioner, og de incitamenter og muligheder styringsmodellerne indeholder
  • Design af kommunens samlede styring – Vi kan hjælpe med at understøtte den sammenhængende styringskæde fra de politiske beslutninger og strategier til praksis på fagområder og institutioner på en måde, der passer til de konkrete styringsbehov i den enkelte kommune. 

I venstremenuen finder du flere eksempler på KLK's ydelser på området.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321