Indhold

Colourbox

Organisering

Er jeres kommunes organisation og fagområder trimmet og klar til imødekomme store krav om kvalitet, faglighed, effektivisering, innovation og sikker styring? Hvilke nye initiativer overvejer I?

 

Den kommunale organisation er hele tiden i forandring som følge af nye krav fra omgivelser, nye medarbejdere eller gennem erkendelse af, at en given tilpasning eller indsats kan skabe bedre resultater. KLK's konsulenter er hver dag involveret i organisationsforandringer i kommunerne. Vi tager gerne en drøftelse af, hvordan vi kan bruge vores erfaringer til at bidrage i jeres kommune.

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321