Indhold

Serviceeftersyn af beskæftigelsesindsatsen

Der er stor forskel på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Et serviceeftersyn kan give et billede af, om din kommunens beskæftigelsesindsats er gearet til at få borgerne hurtigt i arbejde. Et serviceeftersyn kan også tilvejebringe et godt beslutningsgrundlag for at træffe beslutninger om kommunens fremtidige indsats.

KLK tilbyder at gennemføre et serviceeftersyn af kommunens indsats på beskæftigelsesområdet. Det kan bl.a. indeholde analyser af:

 • Befolkningens udfordringer ift. arbejdsmarkedet
 • Kommunens resultater ift. at få borgerne hurtigt i job og uddannelse
 • Besparelsespotentialet ved at opnå samme resultater som gennemsnittet eller den bedste kommune i klyngen
 • Økonomistyringen på området
 • Kommunens evne til at udnytte de mulige effekter i beskæftigelsesindsatsen, herunder:
  • En faglig praksis, der sikrer progression og resultatstyring
  • Fokus og indhold i samtalerne
  • Indholdet i aktiveringsindsatsen
  • Målretning af aktivering i forhold til borgernes behov
  • Effekten af de anvendte aktiveringstilbud
  • Brugen af sanktioner og nytteindsats.
 • Arbejdsgange og sagsflow
 • Faglig kvalitet i sagsbehandlingen
 • Kommunens samarbejde med virksomhederne
 • Kommunens samarbejde på tværs af forvaltningerne med henblik på at vurdere, om potentialerne udnyttes
 • Et muligt udbytte ved investering i udviklingsinitiativer.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321