Indhold

Colourbox

Beskæftigelse

Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for den enkelte borger at stå uden for arbejdsmarkedet. Og det har store konsekvenser for virksomhederne, hvis de ikke kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Begge dele kan en effektiv beskæftigelsesindsats være med til at modvirke.

Samtidig kalder den nye refusionsordning på, at kommunerne bliver bedre til at få ledige hurtigt i arbejde. Refusionsreformen skaber en ny og bedre sammenhæng mellem det, der er godt for borgerne, nemlig at komme i arbejde, og det, der er godt for kommunens økonomi, nemlig at begrænse udgifterne til offentlig forsørgelse.

Der er derfor mange grunde til at tage styringen på beskæftigelsesområdet. KLK har stor erfaring med at gennemføre analyser, tilrettelægge politiske processer og understøtte effektstyring på beskæftigelsesområdet.

De seneste par år har KLK samarbejdet med flere end 25 kommuner om den politiske styring af beskæftigelsesområdet – bl.a. gennem KL’s politiske partnerskab om beskæftigelse.

KLK tilbyder en række ydelser på beskæftigelsesområdet inden for følgende tre hovedoverskifter:

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321