Indhold

Facility management

I KLK kan vi i samarbejde med jeres kommune lave en modenhedsvurdering af kommunens ejendomsdrift - herunder facility management. Modenhedsvurderingen munder ud i en strategi- og handlingsplan, der kan anvendes i den videre administrative og politiske proces i kommunen.

Vurderingen og strategi- og handleplanen er et kompetent svar på, hvordan I kan følge op på de anbefalinger, som indgår i økonomiaftalen for 2018 om effektivisering af facility management i kommunerne.

Vi kan bl.a. understøtte jer i arbejdet med at identificere og realisere gevinsterne med nedenstående aktiviteter:

  • En modenhedsvurdering af ejendomsområdet - herunder af kommunens levering af services inden for facility management med fokus på, hvordan modenhedsniveauet kan øges inden for henholdsvis et, to og tre år. Samtidig kigges der på, hvilke løftestænger der kan bidrage til en forbedring af modenheden og de mulige effekter, dette kan give
  • Et målbillede for udviklingen af ejendomsområdet med en horisont på tre år
  • En omfavnende og politisk realiserbar strategi- og handleplan, som kan skabe målbare resultater med konkrete aktiviteter, der kan igangsættes over de kommende tre år
  • Et benchmark af kommunens omkostninger på ejendomsområdet.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321