Indhold

Effektivisering af løn og bogholderi

I regi af regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) er der gennemført en analyse af kommunernes tilrettelæggelse i forhold til løn og bogholderi.

Analysen illustrerer med afsæt i kommunernes egne data og erfaringer, at de kan opnå betydelige gevinster gennem standardisering og digitalisering af processerne samt reorganisering i form af centralisering inden for kommunen eller via tværkommunale samarbejder.

I KLK kan vi hjælpe jer med at identificere, hvor der er et effektiviseringspotentiale, og hvordan potentialet kan realiseres.

Det gør vi bl.a. gennem:

  • Benchmark af kommunens administrative organisering, digitalisering og ressourceforbrug
  • 26 konkrete effektiviseringsforslag fra MEP-analysen og KLK's effektiviserings- og gevinstrealiseringsnetværk
  • Workshop med kommunen for at identificere, hvilke tiltag der kan øge digitaliseringsgraden og dermed reducere antallet af manuelle processer, samt hvordan kommunen får en mere effektiv varetagelse af de administrative opgaver gennem ændringer i den administrative organisering og styring
  • Bistand til implementering af forbedringerne i tæt samarbejde med kommunen
  • Bistand til at etablere samarbejder med andre kommuner om løn og regnskabsopgaver - fx brug af robotter eller fælles enheder.

Der findes en række gode erfaringer og løftestænger i forhold til at arbejde videre med effektivisering af løn og bogholderi i inspirationskataloget i højre side.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321