Indhold

Effektiv drift af botilbud

I forbindelse med regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) er der foretaget en analyse af 40 botilbud i ti kommuner, der indikerer, at der er potentiale for at effektivisere driften af sociale tilbud.

Samtidig fremgår det af økonomiaftalen for 2018, at regeringen og KL er enige om, at driften af sociale botilbud til voksne kan tilrettelægges bedre via et øget fokus på målrettet dokumentation og ressourceudnyttelse. Det skal føre til en mere effektiv drift af de enkelte botilbud, der afspejler sig i en lavere takst. 

I KLK kan vi understøtte det enkelte botilbud og jeres kommune som helhed i arbejdet med at identificere, hvordan driften kan forbedres. Vi kan også hjælpe med, hvordan forbedringsforslagene kan omsættes til konkret handlinger. Det gør vi bl.a. gennem:

  • Benchmark af de enkelte botilbuds tidsforbrug, arbejdstilrettelæggelse og omkostninger med hensyn på at identificere, hvor der er forbedringsområder
  • 35 konkrete tiltag, som kan forbedre kvaliteten af indsatsen, arbejdstilrettelæggelsen og nedbringe omkostningerne
  • Workshop med botilbud og kommuner for at identificere, hvilke fælles tiltag der kan 1) reducere de administrative omkostninger, 2) reducere tidsforbruget på dokumentation gennem målrettet arbejde med en fælles dokumentationspraksis og 3) udnytte de samlede personaleressourcer og kompetencer bedre på tværs af tilbud
  • Bistand til implementering af forbedringerne i tæt samarbejde med kommunen og botilbuddet.

I inspirationskataloget til højre kan du se 35 gode eksempler på, hvordan de enkelte kommuner og botilbud har arbejdet – og fortsat arbejder - med at skabe en mere effektiv drift af tilbuddene. 

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321