Indhold

Colourbox

Digitalisering

Digitalisering står højt på den kommunale dagsorden. Såvel nationalt som i den enkelte kommune er der næppe det område eller den anledning, hvor digitalisering ikke kan tænkes ind som en del af den fremadrettede opgaveløsning.

Begrundelserne og områderne for digitalisering er mange, men risikoen for at bruge ressourcer nyttesløst lurer. Både den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi har sat tryk på udvikling af nye digitale løsninger.

Før pengene bruges er et centralt spørgsmål dog, i hvor høj grad organisationen er moden til digitalisering, samt hvor modne medarbejderne er til at tage imod de nye digitale muligheder. Hvis det digitale potentiale skal indløses, handler det om digital modenhed.

En væsentlig forudsætning for realiseringen af gevinsterne ved digitalisering er medarbejdernes evne til både at tænke digitalt og integrere digitale løsninger i deres hverdag. Integrering af digitale løsninger i hverdagen omfatter både de ændrede arbejdsprocesser, som digitalisering ofte forudsætter, men også helt basalt de teknologiske redskaber, digitaliseringen er baseret på. Hvis medarbejderne ikke er klar til at arbejde med digitaliseringen, så realiseres gevinsterne heller ikke.

Med afsæt i KL’s modenhedsmodel har KLK udarbejdet en metode til vurdering af medarbejdernes digitale modenhed.

Det centrale i metoden er dels en måling af, hvor medarbejderne står i forhold til gennemførelse af digitaliseringsinitiativer, og dels en processuel understøttelse af modningen af medarbejderne til digitalisering. Understøttelsen af medarbejderne sker på workshops, hvor erfaringerne med og mulighederne for digitalisering drøftes i personalegruppen. Målingen af medarbejderne gennemføres ved hjælp af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne på workshoppen.

Med KL får I bl.a:

  • Realisering af potentialet i de digitale løsninger
  • Optimering af arbejdsgangene omkring brugen af de digitale løsninger
  • Viden om medarbejdernes digitale modenhed
  • Redskaber for ledelsen til at sætte sig for bordenden af digitaliseringsprocesser
  • Konkrete metoder til at omsætte IT-systemer til øget borgerservice og effektive administrative arbejdsgange.
KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321