Indhold

Colourbox

Administration og digitalisering

At sikre en effektiv administration i kommunerne handler bl.a. om at skabe den rette balance mellem styringsevne og økonomi. Hvordan organiseres området, hvordan ledes det, og hvordan varetages de konkrete opgaver, så man sikrer, at kommunen hverken mister styringskraft eller bruger unødigt mange penge på området? Det er nogle af de spørgsmål, KLK kan hjælpe med at besvare.

Et effektivt administrationsområde står i disse år højt på kommunernes dagsorden. Når kommunerne skal spare, kan og skal administrationsområdet naturligvis også være med. Men hvordan sikres det, at kommunen stadig kan styres og ledes? Kan kommunens administrationsomkostninger med andre ord yde den interne service, der er påkrævet for at kommunens servicetilbud leverer en høj kvalitet?

Det er derfor vigtigt at sætte fokus på, hvad omkostningerne til administration bruges på, og hvad de skal bruges på i fremtiden. Administration i kommunen skal være en velsmurt driftsorganisation, som støtter op om udførelsen af de borgerrettede ydelser. Det stiller krav til, at der ses nærmere på de enkelte arbejdsgange, omkostninger til driften og ikke mindst den styringsmodel, der anvendes i kommunen.

Eksempler på ydelser:

En effektiv administration - Vi tilbyder rådgivning om udvikling og effektivisering af administrationen. Det omfatter alle fagområder og udvikling af fælles administrative enheder. Læs mere her.

Benchmark af administrationen - Vi tilbyder at gennemføre en sammenligning af kommunens administrative organisering og digitalisering samt undersøge, hvor mange ressourcer der anvendes. Med KLK’s bencmark får I et detaljeret indblik, I hvordan administrationen kan forbedres ved at ændre på, hvilke opgaver der varetages, hvor i organisationen de varetages, og hvordan de digitalt understøttes. Læs mere her.

Digitalisering af administrationen - Få rådgivning til og analyseret, hvordan I bedst muligt anvender og udvikler jeres fagsystemer, så de mest effektivt understøtter styringen og de administrative processer og arbejdsgange. Læs mere om KLK's ydelser inden for digitalisering her.

Økonomisk styring og rapportering - Få hjælp til udvikling og implementering af en ny tildelings- eller styringsmodel samt implementering af nye styringsformer - fx værdi- og effektbaseret styring eller aktivitetsbaseret økonomisk styring. Vi kan også hjælpe med en forbedret økonomiinfrastruktur som fx FLIS og ØiR

Indkøb - Vi kan sammen med jer udvikle jeres indkøbsfunktion. Det kan fx være i forhold til øget compliance til indkøbsaftalerne, styring af indkøbsprocesserne og gevinstrealisering. Læs mere her.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321