Indhold

Om KLK

KLK er de kommunale ledelsers betroede rådgiver, når det gælder problemer og udfordringer af styringsmæssig, organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter.

Vi bruger hvert år omkring 25.000 timer ude i den kommunale praksis’ brændpunkter, hvor vi arbejder med styring, kvalitetsudvikling, ledelse, rekruttering og organisering. Vi løser årligt opgaver for halvdelen af landets kommuner, og undervejs trækker vi på ekspertviden fra KL's næsten 400 kommunespecialister. Det giver os en unik platform for at sprede og videreudvikle løsninger – til gavn for den enkelte kommune. Derfor forstår vi det kommunale maskinrum bedre end nogen andre. .

Vores konsulenter kombinerer dyb indsigt i økonomistyring og ledelses- og organisationsudvikling med dyb fagfaglig viden inden for de forskellige sektorområder – og det er vores varemærke at koble disse fagligheder i løsningen af den enkelte opgave. Det baner vejen for, at vi kan udvikle løsninger, der kan implementeres i praksis.

KLK er både en selvstændig konsulentvirksomhed og en del af KL. Vi lægger vægt på en høj integritet, men står samtidig på hele KL’s vidensbank. Det betyder, at de løsninger, vi udvikler i den enkelte kommune, er fremtidssikret i forhold til, hvad der er i støbeskeen af nye, nationale initiativer på området.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte kommunes kultur og traditioner, når vi løser en opgave. Men vi går også efter at give kommunen kvalificeret med- og modspil. Vi kommer ikke med svar på forhånd, men medbringer viden om metode, processer og redskaber, som vi tilpasser i tæt dialog med vores kunder.

Se mere i vores digitale pjece eller find os på LinkedIn under KLK – KL’s Konsulentvirksomhed.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321