Indhold

Konsulenter

Klik på navnet for at læse mere om konsulenten.


Thomas Karlsson

Konsulentchef 

Tlf: 5161 4603

Mail: thka@kl.dk 

Arbejdsområde: Organisations- og effektivitetsanalyser, ledelsesinformation, dokumentation, digitalisering og teknologianvendelse, procesoptimering og kvalitetsanalyser.


Peter Bogh

Souschef

Tlf: 2134 4445

Mail: peb@kl.dk

Arbejdsområde: Rekruttering, økonomistyring, udsatte børn og unge, skoleområdet, digitalisering samt socialområdet.

 

Claus Herbert

Chefkonsulent

Tlf: 3370 3293

Mail: clhe@kl.dk 

Arbejdsområde: Rekruttering, sparring og coaching, dagtilbud, skoleområdet, udsatte børn og unge, inklusion, visitationsanalyser, sagsgangsanalyser, ledelsesudvikling, organisationsudvikling og konflikthåndtering.

 

Christian Braad

Chefkonsulent

Tlf: 3370 3142

Mail: chsb@kl.dk

Arbejdsområde: Økonomi- og virksomhedsstyring, mål- og resultatstyring, budgetanalyser, kontrolkataloger, forretningsgange samt effektivisering af administrative organisationer.

 

Ida Andréa Stoltza Rasmussen

Chefkonsulent

Tlf: 3370 3189

Mail: iasr@kl.dk

Arbejdsområde: Dataunderstøttet styring og analyser, prognoser og planlægning af aktivitet og kapacitet, implementering af ledelsesinformation herunder FLIS, styringskoncepter og -modeller for økonomi, aktivitet og resultater.

 

Jan Henriksen

Chefkonsulent

Tlf. 4086 8708

Mail: jahe@kl.dk  

Arbejdsområde: Rekruttering af kommunale ledere på alle niveauer, udvikling af ledelsesopgaven, så den fortsat understøtter velfærdsudviklingen. Analyser og løsningsmodeller på hele 0 – 18 års-området.

 

Jens Vedel Jørgensen

Chefkonsulent

Tlf. 2465 0747

Mail: jvej@kl.dk

Arbejdsområde: Økonomi, styring og effektivisering samt sundheds- og ældreområdet.

 

Julie Bak 

Konsulent

Tlf: 3370 3182

Mail: juba@kl.dk

Arbejdsområde: Evaluering, styring, benchmarking, effektiviserings- og organisationsanalyser samt procesoptimering bl.a. inden for ældreområdet, beskæftigelsesområdet samt det specialiserede socialområde.

Karsten Storgaard Bjerre

Erhvervs PhD

Tlf. 3370 3488

Mail: kasb@kl.dk

Arbejdsområde: Skriver erhvervsPhD om sociale investeringer på børneområdet i danske kommuner.

 

Lone Englund Stjer

Chefkonsulent

Tlf. 3370 3770

Mail: los@kl.dk

Arbejdsområde: Beskæftigelsesområdet, ungeindsatser, jobcentre, metode, analyser, effekt, effektiviseringer, m.v. 

 

Lone Sørensen

Chefsekretær

Tlf: 3370 3321

Mail: loe@kl.dk

Arbejdsområde: Sekretær for Thomas Karlsson og ansvarlig for KLK's budget samt personaleadministration.

   

Marie Elisabeth Andersen

Specialkonsulent

Tlf: 3370 3167

Mail: maea@kl.dk 

Arbejdsområde: Effektiviseringsanalyser med særlig vægt på indkøb og udbud, det specialiserede voksenområde samt tværgående analyser af kommunale opgaveområder. 

 

Marie Engstrøm Gravesen

Konsulent

Tlf: 3370 3133

Mail: megr@kl.dk

Arbejdsområde: Analyser, evaluering og udvikling af kommunal økonomistyring med særlig vægt på design af styrings- og budgetmodeller, aktivitetsanalyser, folkeskole og inklusion samt mål- og effektstyring.

 

Marie Olund

Chefkonsulent

Tlf: 2328 7410

Mail: maol@kl.dk

Arbejdsområde: Det specialiserede børne- og voksenområde, styrkelse af faglig praksis, optimering af samspillet på tværs af myndighed/leverandør, kommune/region samt fremskudt sagsbehandling, tidlig opsporing og forebyggende indsatser mv.

 

Nanna Hansen

Specialkonsulent

Tlf: 3370 3076

Mail: nah@kl.dk

Arbejdsområde: Økonomisk analyse, dataunderstøttet styring og ledelse, plejebologkapacitetsanalyser, styrings- og budgetmodeller, effektiviseringsanalyser samt analyser af lærere og pædagogers arbejdstid.

Per Møller Janniche

Chefkonsulent

Tlf: 3085 2356

Mail: pemj@kl.dk

Arbejdsområde: Leder-, chef- og direktionsudvikling via coaching, sparring, facilitering, undervisning og rådgivning - fx det personlige lederskab, ledelsesevaluering, teamudvikling, forandringsprocesser og strategiarbejde. Desuden med i Væksthus for Ledelse.

 

Rasmus Onslev Kremmer

Specialkonsulent

Tlf: 3370 3789

Mail: rnk@kl.dk 

Arbejdsområde: Artikler, tekst, pjecer, publikationer, SoMe, web, pressearbejde, markedsføring, kommunikationsstrategier og andre kommunikationsopgaver, partssamarbejde, mm.

 

Søren Sønderby

Chefkonsulent

Tlf: 3370 3460

Mail: sby@kl.dk 

Arbejdsområde: Analyse og udvikling af kommunal organisering, styring og arbejdstilrettelæggelse på tværs af de kommunale opgaveområder.

KL's Konsulentvirksomhed   Weidekampsgade 10   Postboks 3370   2300 København S   tlf. 3370 3321